Petr Matásek
cítit hmotu, roztáčet ji/Bio/

Speciální místo ve výstavě zastává Petr Matásek (1944-2017), zásadní postava české scénografie, spojená především (ale nejen) s královéhradeckým Divadlem DRAK. Petr Matásek absolvoval obor scénografie na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU, kde od roku 1990 působil také jako pedagog. Coby vyhledávaný výtvarník se stal spolupracovníkem mnoha režisérů, se kterými vytvořil více než̌ 160 výprav k loutkovým, činoherním i operním inscenacím./Instalace/

název: Matáskova svatyně
Pakliže existuje něco jako divadelní duch, je také duch scénografie? Mohl by to být kdokoliv, cokoliv, možná trochu Petr Matásek, jeden z nejvýznamnějších českých scenografů - UTOPIE ?  Jaká byla jeho tvorba pro divadlo přibližují  scénické návrhy, fotografie, makety, nejrůznější črty  - FUNDUS. Jaký byl Petr Matásek dále prozrazují rozhovory vedené s jeho bývalými spolupracovníky a přáteli - VZTAHY.  Instalace vytváří záměrně ne-estetizovaný, jakoby náhodný shluk Matáskových děl, podobný formě spontánních oltářů ve veřejném prostoru. Zastavte se - zadívejte se - zaposlouchejte se.