Handa Gote
Děláním věcí směrem k sedimentaci a absentující scénografii/Bio/

Handa Gote research & development se věnuje experimentování s dramaturgií, začleňování nedivadelních prvků do své práce a vývojem vlastního pojetí post-dramatického a post-spektakulárního divadla. Dlouhodobě se inspiruje vědou a technikou.

Skupina pracuje od roku 2005 na pomezí divadla, současného tance, vizuálního umění, hudby, performance a konceptuálního umění. Ve své práci využívá zvukové instalace, pohybové a taneční divadlo, živou hudbu, výzkum na poli mediální archeologie, výtvarné divadlo a technologie. Zajímá se o nelineární způsoby vyprávění a aplikování zkušeností soudobé hudby a vizuálního umění v divadle. 

V projektech handa Gote se vždy kreativním způsobem využívají technologie, často současně staré i ty nejmodernější. Skupina je rezidentním souborem divadla Alfred ve dvoře. Handa Gote je japonský výraz pro pájku.

/Instalace/

název: Ekran

Jádro instalace tvoří objekty a média z inscenace Ekran z roku 2006. Projekt vycházel z několikaletého sběru filmů a diapozitivů. V jeho průběhu se z původního zájmu o medium diapozitivu vyvinul zájem o osobní záznamy jako takové a vedl k dlouhodobému zkoumání tzv. malých dějin a aplikované mediální archeologie.